Nordic Camping & Resort AB

Delårsrapport januari – juni 2013

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2013 11:57 CEST

April – Juni i sammandrag
•   Nettoomsättningen ökade till 14 574 (12 139).
•   Rörelseresultatet ökade till 1 300 (880).
•   Rörelseresultatet efter finansiella poster och skatt uppgick till 747 (428).
•   Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 680 ( 2 966 ) KSEK.

Januari – Juni i sammandrag
•   Nettoomsättningen ökade till 20 061 (15 087) KSEK
•   Rörelseresultatet uppgick till -1 267 (-2 661) KSEK,
•   Resultatet efter skatt uppgick till -2 100 (-3 288) KSEK
•   Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 753  (-3 766) KSEK


Stark resultatutveckling under Q2 & rekordsommar för Nordic Camping

Nordic Camping & Resorts nettoomsättning under andra kvartalet ökade till 14 574 KSEK vilket motsvarar en ökning på 20 % mot föregående års 12 139 KSEK. Rörelseresultatet förbättrades till 1 300 KSEK, vilket är bolagets bästa kvartal någonsin att jämföra med 880 KSEK föregående år. Detta trots en kall och sen vår.

Under perioden lanserade Nordic Camping & Resort, som första aktör i branschen, en ny webapp vilket varit en stor framgång. Bolaget har haft en markant ökning av antalet besökare på hemsidan. Nära hälften av besökarna använder den nya webbappen. Nordic Camping & Resort har en bra teknisk platform med nya förenklade bokningsfunktioner, en moderna och lätthanterlig hemsida samt en gemensam bokningscentral. Denna långsiktiga investering har bidragit till den positiva försäljningstrenden och en ökad andel bokningar över nätet.

Nordic Camping & Resort har under många år arbetat med internationella resebyråer från främst Tyskland och Holland. Inför sommarsäsongen 2013 har bolaget tecknat nya och fler samarbetsavtal, vilket förstärker bolagets beläggning under framförallt för- och eftersäsong.

Bolagets nya anläggning för året, Hökensås Camping & Stugby, har snabbt blivit ett populärt resmål för både gamla och nya gäster. Hökensås Camping & Stugby är känt för sin fina natur och sina fina fiskevatten. Under vår och höstsäsongen är det mycket hög beläggning, då framförallt flugfisket drar gäster från hela Europa.

Nordic Camping & Resorts avtal med Migrationsverket har under våren fasats ut enligt gällande avtal på våra anläggningar Råå Vallar Resort och Frösö Stugby, och därmed gett plats åt sommargäster.

Trots en kall och sen vår fortsätter Nordic Camping & Resort att kontinuerligt stärka sin marknadsposition med fortsatt tillväxt under lönsamhet. Detta är ett resultat av rätta strategiska förvärv, god fortsatt organisk tillväxt på befintliga anläggningar samt den operativa effektiviteten. De investeringar som bolaget har gjort under flera år i anläggningarna, med ökade aktiviteter, Bosse Bo barnklubb, moderna och fräscha stugor, välutbildad personal samt hög tillgänglighet med egen bokningscentral ger resultat.

Händelser efter rapportperioden

Nettoomsättningen under årets särklass viktigaste månad juli steg med drygt 26 %, där den organiska tillväxten på befintliga anläggningar stigit med hela 18 %. Detta under stark lönsamhet. Även augusti månad har varit en bra månad för branschen och Nordic Camping & Resort.


Nordic Camping & Resort (publ) är Sveriges ledande kedja inom camping och resort. Verksamheten bedrivs på 11 anläggningar från Östersund i norr till Helsingborg i söder. Bolagets affärsidé är att erbjuda en kedja med varierande boendeformer under ett varumärke med ett tydligt koncept där kundens helhetsupplevelse står i centrum. Nordic Camping & Resort AB (publ) vision är att vara det marknadsledande alternativet i Norden för upplevelsebaserat semesterboende i kombination med ett risktäckande hotellkoncept. Bolagets aktie handlas på Aktietorget med kortnamnet CAMP. Bolaget har kreditvärdighet AAA hos kreditvärderingsföretaget Soliditet. För mer information besök www.nordiccamping.se