Moretime Group

Delårsrapport januari-juni 2015

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2015 11:22 CEST

  • Den konsoliderade omsättningen för koncernen uppgick under första halvåret till 27 301 tkr (f.år 14 665) motsvarande en tillväxt på 86 %.
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -518 tkr (f.år -10 078).
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -2 571 tkr (f.år -12 249 tkr).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -3 572 tkr (-12 818 tkr).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,15 kr (f.år -0,47 kr).

Hämta hela rapporten här: Delårsrapport januari - juni 2015

VD-kommentar:

“Only dead fish follow the stream” sjöng Louise Hoffsten i melodifestivalen 2012. Och så även i augusti i år på krogen på Storholmen där jag sedan fem år tillbaka är bosatt med min familj (inte på krogen men väl på Storholmen). På en liten ö utan fast förbindelse är dylika arrangemang ofta en magisk upplevelse och både låten och Louise Hoffsten som person står för mycket av det som jag vill att Moretime skall vara. Vi går vår egen väg och skyggar inte för tuffa utmaningar.

Ända sedan vi startade Moretime i dess nuvarande form för snart tre år sedan har jag ofta fått höra att vi borde fokusera mer på en sak och att vår digitaliseringsstrategi visserligen är spännande men att förändringarna kommer att ta mycket längre tid än vad vi tror. Lyssna är viktigt men en fast övertygelse och tro på det man håller på med är lika viktigt. Våra kunder är ofta entreprenörer som likt oss har en vision som man vill förverkliga. Även om priset ibland är högt. Vi har lätt att identifiera oss med våra kunders utmaningar och agerar därefter. Det är definitivt en av våra framgångsfaktorer.

Idag när vi återigen kan redovisa en stark tillväxt, resultat och lansera en ny operativ struktur med tre affärsområden där logiken i vår bolagsportfölj blir tydligare känns det givetvis bra att ha simmat mot strömmen. Jag och övriga på Moretime är övertygade om att vi simmar i rätt riktning även om det ibland är kämpigt och det kanske finns enklare vägval. Vi har ägnat sommaren åt att andas, rätta till tekniken och sådant som inte fungerat optimalt, och är nu redo att simma igen. Starkare än någonsin.

Jag skulle speciellt vilja lyfta fram den starka tillväxten inom affärsområdet Legal & HR. Där har vi nu en portfölj av tjänster som adresserar både de som tidigare inte haft råd med professionell hjälp (Lawline) likväl som professionella beställare som söker samarbete med en mer affärsfokuserad partner som faktiskt lyckats lösa ekvationen pris, kvalitet och service. Vi är idag utan konkurrens den främsta utmanaren av advokatbranschens de facto monopol. Att se en ny marknad ta form och skapa en helt unik position på denna är oerhört tillfredställande och indelningen av verksamheten i tre affärsområden är ett sätt att synliggöra detta.

Med den nya strukturen och en uttalad strategi att driva verksamheten som en bolagsportfölj med tydliga synergier, adresserar vi även risknivån i verksamheten och den framtida kapitaliseringen. Med bolag som kan agera och kapitaliseras på egna meriter minskar vi den finansiella risken i moderbolaget. Det faktum att vi parallellt skapar erbjudanden som på kort sikt kan skapa positiva kassaflöden, som t.ex. interimsuppdrag inom affärsområdet Legal & HR, och utveckla morgondagens digitala erbjudanden bidrar också till en bra riskspridning. Den uppdaterade externa kommunikationen som bl a reflekteras i denna rapport med uppdaterad grafisk profil och ökad transparens speglar den attityd och de värderingar som vi bygger vår verksamhet på. En modern framtoning och hög professionalism går definitivt hand i hand.

Med tjänster som adresserar 97 % av alla företag och även privatpersoner i en värld där arbetsliv och fritid alltmer går in i varandra så har vi alla möjligheter att skapa ett stort marknadsnoterat bolag. Det finns idag inga ledande befattningshavare eller styrelseledamöter som inte är aktieägare eller innehavare av optioner. Vi har samma incitament som övriga aktieägare att se till att vi lyckas genomföra vår strategi och nå våra mål.

Den nya strukturen ska även ses som en signal för att vi ser nya investeringar som en naturlig del av verksamheten och vi behöver hitta en långsiktig kapitalstruktur som tillåter oss att göra detta. Under hösten kommer vi därför att närma oss professionella investerare som är intresserade av vara med och finansiera Moretimes investeringar utan att det behöver ske i form av regelrätta emissioner i moderbolaget.

Även om livet på en ö kan vara ansträngande är det inget jag skulle vilja vara utan. Lika lite som de utmaningar vi har att hantera varje dag i skapandet av ett ledande ekosystem för digitala företagstjänster. ”People who say it cannot be done should not interrupt those who are doing it” (George Bernard Shaw) är definitivt en ledstjärna.

Stockholm i augusti 2015

Carl-Fredrik Morander VD

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander, VD Moretime
Telefon: 08- 462 67 10
E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se

Håll dig uppdaterad om Moretime, följ oss:

Newsroom
Facebook
LinkedIn
Twitter
Moretimegroup.se

Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional Services AB (publ), samt hel-och delägda bolag verksamma inom nischen kapital-och kompetensförsörjning. Den övergripande målsättningen är att skapa ett ledande ekosystem för professionella tjänster till SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd ca 40 miljarder.