Swedbank

Delårsrapport januari - juni

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2009 08:42 CEST

Andra kvartalet 2009
jämfört med första kvartalet 2009

- Periodens resultat var -2 012 mkr (-3 358)
- Resultat per aktie var -2,61 kronor (-4,34)
- Räntabilitet på eget kapital var negativt (negativt)
- K/I-talet uppgick till 0,48 (0,49)
- Räntenettot minskade med 10 procent till 5 243 mkr (5 803)
- Resultatet före kreditförluster och nedskrivningar samt exklusive engångsposter minskade med 24 procent till 3 989 mkr (5 273)
- Kreditförlusterna netto uppgick till 6 672 mkr (6 845). Reserveringar för kreditförluster uppgick till 6 138 mkr (6 552). Bortskrivningar, netto, uppgick till 534 mkr (293). Kreditförlustnivån var 2,10 procent (2,16)
- Primärkapitalrelationen ökade enligt nytt regelverk till 11,3 procent (11,1 procent den 31 december 2008) och med övergångsregler till 9,2 procent (8,4). Kärnprimärkapitalrelationen var enligt nytt regelverk 9,8 procent (9,7).

Januari-juni 2009
jämfört med januari - juni 2008

- Periodens resultat var -5 370 mkr (6 504)
- Resultat per aktie var -6,95 kronor (11,81)
- Räntabilitet på eget kapital var negativt (18,7 procent)
- K/I-talet uppgick till 0,48 (0,50)
- Räntenettot ökade med 5 procent till 11 046 mkr (10 536)
- Resultatet före kreditförluster och nedskrivningar samt exklusive engångsposter ökade med 13 procent till 9 262 mkr (8 217)
- Kreditförlusterna netto uppgick till 13 517 mkr (711). Reserveringar för kreditförluster uppgick till 12 690 mkr(515). Bortskrivningar, netto, uppgick till 827 mkr (196)
- Nedskrivning av immateriella tillgångar har belastat resultatet med 1 305 mkr (0)

Läs hela delårsrapporten i bifogat pdf-dokument eller på www.swedbank.se/ir.

Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader vi är verksamma. Swedbank har totalt ca 9,4 miljoner privatkunder och ca 600 000 företagskunder med 419 kontor i Sverige, 278 kontor i de baltiska länderna samt 215 kontor i Ukraina. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2008 uppgick balansomslutningen till 1 812 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 21 000. Läs mer om Swedbank på www.swedbank.se.