L E Lundbergföretagen AB

Delårsrapport januari – mars 2003

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2003 09:00 CEST

Resultatet efter full skatt uppgick till 409 Mkr (352), vilket motsvarar 6:59 kronor (5:67) per aktie. Substansvärdet uppgick den 31 mars 2003 till 240 kronor per aktie (2002-12-31: 246) och efter uppskjuten skatt till 218 kronor per aktie (2002-12-31: 221). Den 12 maj 2003 var motsvarande värde 252 respektive 229 kronor per aktie. Fastighetsrörelsens resultat ökade med 14 procent till 95 Mkr (83). Ytterligare aktier i Industrivärden har förvärvats för 426 Mkr.

L E Lundbergföretagen AB (publ)
Telefon: 08-463 06 00 eller 011-21 65 00 Telefax: 08-611 66 09 eller 011-21 65 65
E-post: lundbergs@lundbergs.se Hemsida: www.lundbergs.se
Org nr: 556056-8817
Styrelsens säte: Stockholm