Spendrups Bryggeri AB

Delårsrapport januari-mars 2004

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2004 15:26 CEST

Nettoomsättningen sjönk 7 procent till 407 MSEK
Förbättrat resultat efter finansiella poster -18 MSEK (-25 MSEK)
Gränshandeln med öl ökar kraftigt
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Hesseborn, ekonomidirektör eller Caroline Ekman, informationschef, telefon 08-672 77 00