Aspiro AB (publ)

Delårsrapport januari - mars 2004

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2004 11:06 CEST

· Nettoomsättningen uppgick till 11,7 MSEK (3,7 MSEK). Emodes omsättning för mars månad ingår med 2,1 MSEK.

· Resultat efter skatt uppgick till -5,8 MSEK (-6,2 MSEK)

· Resultat per aktie uppgick till -0,19 SEK (-2,10 SEK).

· Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till -3,7 MSEK (-6,0 MSEK).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,0 MSEK (-19,3 MSEK).

· Aspiro upprepar sin lagda prognos om att uppnå positivt kassaflöde på månadsbasis under året.

· Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 35,1 MSEK (17,2 MSEK).

· En riktad nyemission om 24 MSEK slutfördes i mars.

· Mobiltjänsteföretaget Emode förvärvades. Aspiro erhöll därmed en ny distributionskanal direkt till slutkund, dvs kanalen tryckta media. Från och med 1 mars ingår Emode i Aspiros verksamhet.

· Efterfrågan på mobila underhållningstjänster har ökat väsentligt under perioden.

· Under perioden tecknade Aspiro 12 (10) nya försäljningskontrakt med indirekta kanaler, dvs operatörer i Europa och USA. Vid periodens utgång hade Aspiro kontrakt om att leverera mobila tjänster via 34 (31) mobiloperatörer och portaler.

· Marie Persson Björkman valdes in i Aspiros styrelse vid en extra bolagsstämma i mars.

· För närvarande för Aspiro långtgående förhandlingar angående förvärv av ett nordeuropeiskt bolag inom samma bransch.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hela rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida på: http://www.aspiro.com/pdf/Q_2004/Q104_sv_aspiro.pdf
VD Håkan Persson finns tillgänglig för frågor på tel: 0708-36 81 30 eller e-post: hakan.persson@aspiro.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om Aspiro
Aspiro erbjuder relationsskapande underhållningstjänster till unga mobilanvändare med intresse för vänner, musik och spel. Exempel på tjänster är Lifestylers och Dating Game, som är mobila rollspel där användarna skapar sin egen profil, går på virtuella träffar och skickar meddelanden till andra spelare, Chat, där användarna "chattar" med varandra via mobiltelefon eller Internet. I Aspiros produktportfölj ingår också ett stort urval av nedladdningsbara spel, bilder och ringtoner. Aspiro marknadsför såväl egentillverkade produkter som produkter och innehåll levererade av externa producenter. Aspiro är idag en väletablerad leverantör av mobila produkter i Europa och USA. Bolagets produkter erbjuds dels via mobiloperatörer och portaler, dels direkt till slutkund via egna mobilportaler samt annonser i tryckt media. Aspiro har idag etablerade affärsrelationer med 34 större operatörer och portaler. Via den egna mobilportalen Mobilehits har Bolaget direktkontakt med cirka en miljon medlemmar. Sedan mars 2004 ingår Emode i koncernen, vilka huvudsakligen säljer mobila tjänster direkt till slutkund via annonser i tidningar. Aspiro grundades 1998 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan 2001. Företaget har idag 35 anställda som arbetar på kontor i Sverige, Norge, Luxemburg och Spanien.