Nefab AB

Delårsrapport januari – mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 13:40 CEST

• Faktureringen ökade med 28% till 431 Mkr (337). Av faktureringsökningen kommer 42 Mkr från förvärvade enheter. Förändringar i valutakurser har påverkat faktureringen positivt med 21 Mkr.

• Störst faktureringsökning noteras för industrisegmentet i Europa.

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 35 Mkr (24). Nettoresultatet uppgick till 27 Mkr (18).

• Vinst per aktie uppgick till 0,96 kr (0,66).

• Förvärv i Ungern och Spanien under första kvartalet tillför en årlig fakturering om cirka 90 Mkr.

För vidare information, kontakta vd Lars-Åke Rydh, tel. 070-592 45 70, e-mail lars-ake.rydh@nefab.se, eller finans- och ekonomidirektör Anna Stålenbring, tel 070-814 23 44, e-mail anna.stalenbring@nefab.se

Fakta om Nefab

Nefab levererar kompletta förpackningslösningar till internationella industrikoncerner, inom främst telekom- och fordonsindustrin. Nefab har egna bolag i Europa, Nord- och Sydamerika samt i Asien. Faktureringen uppgick för 2005 till 1,5 miljarder kr. Nefab-aktien är noterad på Stockholmsbörsen.