Jeeves Information Systems AB

Delårsrapport januari – mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 09:17 CEST

Jeeves levererar åter starkt resultat

• Intäkterna uppgick till 29.0 Mkr (18.6) och ökade med 56 % (24 %)

• Programintäkterna ökade med 61 % (33 %)

• Rörelseresultatet var 3.0 Mkr (2.4) och rörelsemarginalen uppgick till 10 % (13 %)

• Resultatet efter skatt ökade med 53 % (-7 %) och uppgick till 2.6 Mkr (1.7) och resultatmarginalen till 9 % (9 %)

• Resultatet per aktie före skatt var 1.2 kr (0.8) och resultat per aktie efter skatt var 0.9 kr (0.6)

• Kassaflödet var 8.2 Mkr (-0.3) och likvida medel uppgick till 36.4 Mkr (29.6).


För ytterligare information kontakta:

VD Nicolas Ehrling, +46 8 587 099 42, nicolas.ehrling@jeeves.se
CFO Magnus Björnum, +46 8 587 099 45, magnus.bjornum@jeeves.se