Logica CMG (wm-data)

Delårsrapport januari – mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 09:20 CEST

- Omsättningen steg under första kvartalet med 25 procent till 2 665 (2 130) MSEK.
- Rörelseresultatet före avskrivningar på tillgångar allokerade vid förvärv (EBITA) uppgick under första kvartalet till 267 (115) MSEK.
- Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick för första kvartalet till 191 (93) MSEK.
- Resultat efter skatt uppgick till 137 (65) MSEK.
- Resultatet per aktie (före och efter utspädning) blev för första kvartalet 0,33 (0,16) SEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 549 (428) MSEK.


WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till ca 10 miljarder SEK och antalet medarbetare är ca 9 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se