Proact IT Group AB

Delårsrapport Januari - Mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 15:27 CEST

Tillväxt och lönsamhet

* Nettoomsättningen ökade med 13% och uppgick till 174,0 (154,2) mkr.
* Resultat före skatt uppgick till 2,7 (-18,6) mkr.
* Nettoresultatet efter skatt uppgick till 2,2 (-18,1) mkr.
* Resultat per aktie uppgick till 0,14 (-1,57) kr.


Olof Sand, VD, Telefon: 08-410 666 82 E-post: olof.sand@proact.se
Hans Åkerlund, IR Telefon: 08-410 667 50 E-post: hans.akerlund@proact.se
Jonas Persson, CFO Telefon: 08-410 666 90 E-post: jonas.persson@proact.se

Om PROACT
PROACT är specialist på att hantera, säkerställa och lagra stora volymer av affärskritisk information.
Som en fristående integratör levererar vi system, konsulttjänster och support inom området datalagring,
kompletterat med en bred kompetens inom IT-infrastruktur.
PROACT-koncernen har cirka 250 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Norge och Sverige.
PROACT grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsens O-lista
under symbolen PACT sedan 1999.