Gunnebo AB

Delårsrapport januari-mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 14:53 CEST


Första kvartalet 2006

- Orderingången ökade med 47% till 491 MSEK (335) – organisk tillväxt för jämförbara enheter 30%.
- Nettoomsättningen ökade med 30% till 422 MSEK (325) – organisk tillväxt för jämförbara enheter 17%.
- Rörelseresultatet ökade med 74% till 33 MSEK (19).
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28 MSEK (16).
- Resultatet efter skatt blev 18 MSEK (11).
- Resultatet per aktie ökade med 56% till 1,98 SEK (1,27).


Prognos för 2006

- Första kvartalet 2006 utvecklades väl för Gunnebo Industrier och utfallet för helåret 2006 bedöms bli betydligt bättre än föregående år.

Gunnebo Industrier AB (publ)
Information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Lenner, VD och Koncernchef Gunnebo Industrier AB, tel. 0490-89 111, mobil 0705-91 03 05
Per Olin, Ekonomi- och Finansdirektör Gunnebo Industrier AB, tel. 0490-89 270, mobil 0705-75 05 37
Johan Holmqvist, Informationschef Gunnebo Industrier AB, tel. 0490-89 310, mobil 0703-38 93 10,
eller e-post johan.holmqvist@gunneboindustries.com

Gunnebo Industrier AB är en internationell verkstadskoncern med verksamhet i 13 länder och med ett 50-tal större distributörer/agenter på global basis. Verksamheten omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring av kätting- och lyftkomponenter, fästsystem för byggindustrin, block/system för tunga lyft, slirskydd och teleskopiska stegar. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Fastening, Lifting, och Technical Products (omfattar affärsenheterna Blocks, Non Skid och Telescopics). Gunnebo Industrier arbetar med välkända produkter i etablerade marknadssegment och är ledande inom respektive produkt och/eller marknadsområde. Omsättningen är på årsbasis 1,5 miljarder kronor och koncernen har cirka 1200 medarbetare.