Framfab AB

Delårsrapport, januari-mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 09:48 CEST

Fortsatt stark utveckling för Framfab

# Nettoomsättningen för januari-mars var 146,8 MSEK (87,6), en ökning med 68 % jämfört med motsvarande period 2005. Nettoomsättning per anställd och årstakt var 1 297 KSEK (1 058), en ökning med 23 % jämfört med första kvartalet 2005.

# Resultat efter skatt för januari-mars var 12,3 MSEK (5,6), en ökning med 120 % jämfört med första kvartalet 2005.

# Resultat per aktie för januari-mars var 0,01 SEK (0,00). Resultatet per aktie för kvartal ett omräknat till årstakt motsvarar 0,04 SEK (0,02).

# Styrelserna för Framfab AB och LB Icon AB annonserade 21 mars förslaget att bolagen går samman och bildar Europas ledande konsult inom digitala och interaktiva tjänster. Förslaget skall godkännas av Framfabs extra bolagsstämma respektive LB Icons årsstämma som båda hålls 30 maj 2006. Styrelsen för respektive bolag rekommenderar enhälligt fusionen till sina respektive aktieägare och uppmanar aktieägarna att godkänna den gemensamma fusionsplanen.

# Kassaflödet för januari-mars från den löpande verksamheten var 8,3 MSEK (6,2) för januari-mars. Kassaflödet för perioden var 4,2 MSEK (5,8). Likvida medel uppgick 31 mars till 65,9 MSEK


Framfab är en ledande europeisk interaktiv marknadsförings- och webbkonsult. Till kundkretsen hör främst stora internationella företag, som t.ex. 3M, American Express, AXA, Barclays Capital, Cadbury Schweppes, Carlsberg Breweries, The Coca-Cola Company, Danske Bank, Ericsson, Hydro Texaco, Kellogg's, Kraft Food International, Nike, Nobel Biocare, Philip Morris International, Philips, Postbank, Rezidor SAS, SAAB, Schering AG, Swedish Match, Volvo Car Corporation, Volvo Group och UBS. Framfab har verksamhet i Danmark, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Framfab är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40 (ticker FRAM). För mer information besök www.framfab.se.