Trelleborg AB

Delårsrapport januari - mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 14:18 CEST

Stark tillväxt under första kvartalet

Tillväxten för Trelleborgkoncernen var stark i första kvartalet. Nettoomsättningen för den kvarvarande verksaheten ökade med 21% till 6 807 MSEK (5 642) drivet av såväl organisk tillväxt (8,5%) som förvärv. Försäljningen påverkades positivt av fler arbetsdagar under första kvartalet 2006 jämfört med samma period 2005.

Kvartalets resultat efter skattt för koncernens kvarvarande versamheter, exkl omstruktureringskostnader och nedskrivningar, ökade till 280 MSEK (241).

Ökad fokus på utvalda segment tillsammans med prishöjningar och kostnadsbesparingar kompenserade i stort för ökade råmaterialkostnader.

Order och leveransläget för flertalet av koncernens enheter är fortsatt gott. Segmenten olja/gas och flygindustri är exempel på områden som har en särskilt god orderstock.

”Tillväxten förväntas vara fortsatt god på flertalet av våra huvudmarknader”

säger VD och koncernchef Peter Nilsson

Nyckeltal – första kvartalet

· Nettoomsättningen ökade under första kvartalet till 6 995 MSEK (5 794)

· Resultat efter skatt


Första kvartalet

· Kvarvarande verksamheter


265 msek (241)

· Avyttrade verksamheter


35 msek (4)

· Totalt resultat efter skatt


300 msek (245)

· Resultat per aktie uppgick under första kvartalet till 3:30 SEK (2:70)
· Operativa nyckeltal för kvarvarande verksamheter, exkl. Omstruktureringskostnader och nedskrivningar:
Första kvartalet

· Rörelseresultat


468 msek (392)

· Resultat före skatt


400 msek (331)

· Resultat efter skatt


280 msek (241)

· Resultat per aktie


3:05 sek (2:65)

Utsikter
Utsikterna för första halvåret 2006 kvarstår oförändrade med en förväntad fortsatt marknadstillväxt på koncernens sju huvudmarknader i linje med sista halvåret 2005. En hög efterfrågan på naturgummi och ett fortsatt högt oljepris som påverkar prisbilden på vissa polymerråvaror bedöms leda till fortsatt kostnadstryck även under andra kvartalet 2006.

Inbjudan till telefonkonferens 25 april 2006 kl 16.30

Telefonkonferens kommer att hållas den 25 april. Ring +44(0)20 7162 0025 och ange kod Trelleborg. Presentationsmaterial kommer att finnas på www.trelleborg.com cirka en halvtimme innan konferensen. Konferensen kommer också att spelas in och finnas tillgänglig fem dagar efter konferensen på tel nr +44(0)20 7031 4064, kod ”701459”.

Kalender
Halvårsrapport 2006 19 juli
Delårsrapport tredje kvartalet 2006 27 oktober

Kontakt
Bo Jacobsson, finans- och ekonomidirektör
tel: 0410-670 99, mobil: 070-685 65 60, e-post: bo.jacobsson@trelleborg.com

Mikael Byström, IR-ansvarig
tel: 0410-670 37, mobil: 0708-55 21 69, e-post: mikael.bystrom@trelleborg.com

Viktoria Bergman, Informationsdirektör
tel: 0410-670 94, mobil: 0708-47 57 33, e-post: viktoria.bergman@trelleborg.com