Ledstiernan AB

Delårsrapport, januari - mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 10:21 CEST

Resultatet efter skatt för första kvartalet blev en vinst om 15,3 mkr = 0,11 kr/aktie (2,6 mkr = 0,02 kr/aktie).

Eget kapital uppgick till 373 mkr = 2,61 kr/aktie. Soliditeten uppgick till 96%.

Periodens investeringar uppgick till 44 mkr (6 mkr) och avsåg följdinvesteringar i befintlig portfölj varav 40 mkr investerats i Metrima.

Under perioden har innehavet i Hotsip sålts till Oracle och innehavet i Interpeak har sålts till amerikanska Wind River. Dessa båda försäljningar inbringade 47 mkr i likviditet till Ledstiernan.

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 62 mkr = 0,44 kr per aktie.

Metrima har bytt ledning och styrelse för att med kraft kunna fokusera på kundernas önskemål och därmed bibehålla och stärka sin ställning på den expansiva marknaden för avläsning av el.

MMGs Non Stop Television har fått ytterligare ett sändningstillstånd för en filmkanal i det digitala marknätet. Bolaget har också tecknat ett exklusivt samarbetsavtal med tidningen Expressen.

Daydream har förvärvat den växande ryska speloperatören Dreamland Poker och inlett förvärvsdiskussioner med 24hPoker. I mars genomförde bolaget en nyemission i kontanter om 30 mkr.


Stockholm den 25 april 2006
Styrelsen
Ledstiernan AB (publ)

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

För ytterligare information kontakta:
Alf Blomqvist, VD, 08 545 035 00 eller 0733 14 97 00
Britt-Marie Boije, Finanschef, 08 545 035 00

Onlineversion av rapporten kan läsas på nedanstående länk:

http://www.eyemag.se/core/showpage.php?PROJECTNR=817&SITEID=fc385

På nedanstående länk kan hela rapporten inklusive tabeller läsas i PDF-version:
Delårsrapport, januari - mars 2006


Om Ledstiernan
Ledstiernan är ett riskkapitalbolag med historiskt investeringsfokus inom IT och kommunikationsteknologi som nu breddas till investeringar även inom tillväxtföretag utanför sektorn. Portföljen består av 10 huvudinnehav där ägarandelarna i snitt uppgår till 30%. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. www.ledstiernan.se

Ledstiernan AB (publ), Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm, Tel: 08-545 035 00, Fax: 08-545 035 35