PartnerTech AB

Delårsrapport Januari - Mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 15:06 CEST

Nettoomsättningen ökade till SEK 640,2 miljoner (471,0).
Rörelseresultatet förbättrades under perioden till SEK 32,9 miljoner (19,1)
Resultatet efter skatt uppgick till SEK 21,6 miljoner (11,1)
Resultatet efter skatt per aktie ökade till SEK 1,73 (0,97).
Nya affärer lyfter verksamheten
Internationell expansion via förvärv

Marknadstrender
En ökande andel industriföretag väljer att lägga ut ansvaret för hela produktionen under produktlivscykeln på kontraktstillverkare som PartnerTech. Förmågan att kunna hantera stora och komplexa projekt har gjort att PartnerTech allt oftare ses som en möjlig partner vid upphandling av helhetslösningar. Konkurrenssituationen är relativt gynnsam eftersom få andra aktörer kan erbjuda motsvarande breda tjänsteutbud i kombination med en omfattande internationell täckning.

Under de tre första månaderna bidrog nya order samt förvärv till att lyfta PartnerTechs försäljningsvolym markant jämfört med samma period i fjol. Den underliggande efterfrågan på de kundmarknader där PartnerTech är verksamt har som helhet varit stabil.

PartnerTech och Tomra utökade i januari sitt samarbete inom returautomater genom ytterligare uppdrag för leverans 2006. Ordern, som är värd cirka SEK 300 miljoner, omfattar tillverkning, montering och distribution av produkten MasterPac.


För ytterligare information, kontakta VD Mikael Jonson på telefon 070-678 10 01, eller ekonomidirektör Jonas Arkestad på telefon 040-10 26 42.

PartnerTech utvecklar och tillverkar på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena telekommunikation, informationsteknologi, verkstadsindustri och medicinsk teknik. Företaget har cirka 1 500 medarbetare, omsatte de senaste 12 månaderna cirka 2,4 miljarder kronor och är noterat på O-listan vid Stockholmsbörsen.

PartnerTech AB, Organisationsnummer 556251-3308
Södra Tullgatan 3, 211 40 Malmö, info@partnertech.se (www.partnertech.se)