Spintab AB

Delårsrapport januari-mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 13:46 CEST

JANUARI-MARS 2006 I SAMMANDRAG

- Utlåningen ökade under de fyra senaste kvartalen med nominellt 42 638 mkr (33 481) och uppgick till nominellt 477 049 mkr (434 411)
- Rörelsekostnaderna minskade till 12 mkr (18)
- Ökade marknadsandelar av nyutlåningen till hushåll