IBS AB

Delårsrapport Januari-mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 08:58 CEST

Fortsatt förbättrad lönsamhet

· Nettoomsättning 562 mkr (551).
· Resultat efter skatt 10 mkr (578).
· Vinst per aktie 0.13 kr (7.26).
· Resultat efter finansiella poster uppgick till 15 mkr (578). Jämförelsetalet
för 2005 uppgick till 7 mkr, exklusive reavinst från försäljning av dotterbolag.
· Rörelseresultatet ökade med 11 mkr i perioden till 13 mkr (2) exklusive
reavinst från försäljning av dotterbolag.
· Erik Heilborn utnämndes till ny VD och koncernchef.


Prognos för helåret 2006
· IBS har inlett ett accelererat handlingsprogram för tillväxt inom utvalda
branschsegment och en successivt förbättrad lönsamhet. Prognosen för helåret
2006 är oförändrad innebärande en förväntad vinstmarginal på cirka 5% efter
finansiella poster.

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av
VD Erik Heilborn
tel. +46 (0)70 242 52 30 erik.heilborn@ibs.net
eller
vVD och CFO Per-Arne Sendrén
tel. +46 (0)70 627 2360, per-arne.sendren@ibs.net
eller
Informationsdirektör John Womack,
tel. +46 (0)70 678 2499, john.womack@ibs.net