Trio AB

Delårsrapport januari – mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 09:21 CEST

• Intäkterna första kvartalet ökade med 54 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 31,8 (20,6) MSEK. Resultatet före finansiella poster uppgick till –1,3 (–10,7) MSEK och nettoresultat till –1,4 (–10,9) MSEK.

• Bruttoresultatet ökade med 100 procent till 18,8 (9,4) MSEK, motsvarande en bruttomarginal på 59,1 (45,6) procent.

• Resultat per aktie före utspädning för räkenskapsårets första kvartal uppgick till -0,01 (-0,15) SEK.

• Stark ökning av orderingång med 86 procent och tillväxt i båda divisionerna resulterar i en total orderingång om 35,5 (19,1) MSEK.

• Genombrottsorder för Trio Mobile Office i USA. Värdet på den första ordern inom ramavtalet uppgår till över 8 MSEK.

• Trio Enterprise stärker verksamheten med flera större ordrar under perioden och lanserar samtidigt SIP-stöd för hela produktportföljen, vilket ytterligare stärker positionen inom IP-telefoni.

• Teligent når över 88 procents ägande i Trio och erbjudandet till Trios aktieägare förlängs till den 18 maj. Teligent har övergett förbehållet om att uppnå 90 procent och erbjudandet till Trios aktieägare är därmed ovillkorat.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Leideman, VD
Tfn: + 46 8 457 30 18
anders.leideman@trio.com

Christian Thommessen, styrelsens ordförande
Tfn: + 47 91 888 000
christian.thommessen@trio.com