Bilprovningen

Delårsrapport januari - mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 14:02 CEST

Första kvartalet i korthet

Nettoomsättningen ökade med 3,0 procent till 365,9 (355,3) MSEK
Resultatet efter beräknad skatt minskade med 23,7 procent till 4,4 (5,8) MSEK.
Resultatet per aktie minskade med 24,1 procent till 110 (145) SEK
Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till -5,4 (-6,7) MSEK
Produktiviteten* i produktionen ökade med 6,0 procent.


Bilprovningens delårsrapport för januari-mars 2006 finns publicerad på www.bilprovningen.se.* Bilprovningens definition av produktivitet: Viktad volym (antal utförda förrättningar under perioden, omräknat för att tidsmässigt motsvara den vanligaste förrättningen, kontrollbesiktning av personbil) dividerat med totalt antal arbetade timmar.För mer information kontakta:

Verkställande direktör Magnus Ehrenstråhle, mobil: 0708-20 04 02, e-post: magnus.ehrenstrahle@bilprovningen.se

Ekonomichef Lotta Löfgren, mobil: 0736-88 21 27, e-post: lotta.lofgren@bilprovningen.se


Trafiksäkerhet, miljö och fordonsekonomi är kärnan i vår affärsidé.

Medarbetare: 2000

Stationer: 180

Besiktningar per år: 5,4 miljoner

Omsättning, 2005: 1 500 Mkr
Aktieägare: Svenska staten 52%, bilförsäkringsföretagen, Motorbranschens riksförbund m.fl. branschorganisationer.
Dotterbolag: Bilprovningen Test och Information AB