Vasakronan AB

Delårsrapport januari – mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 15:20 CEST

Resultat efter finansnetto före realiserad och orealiserad värdeförändring ökade till 348 (259) Mkr i huvudsak beroende på förbättrat resultat intressebolag och finansnetto.

Vakansgraden minskade till 7 (13) procent av hyresintäkterna till följd av stora
nyuthyrningar och fastighetsförsäljningar.

Hyresintäkterna minskade till 664 (672) Mkr till följd av fastighetsförsäljningar. Förändringen i hyresnivåer i om- och nytecknade kontrakt uppgick till +2 (–1) procent.

Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 34 344 (32 984) Mkr. Realiserad värdeökning uppgick till 54 (2) Mkr. Orealiserad värdeförändring uppgick till 321 (–5) Mkr.
Fastighetsförvärv uppgick till 903 Mkr och avser Norrportens fastighetsbestånd i Uppsala. Samtidigt såldes hela aktieinnehavet i Norrporten inklusive konvertibla förlagslån.

Utsikterna för 2006 är förbättrade till följd av ökade hyresintäkter. Prognosen är att resultat efter finansnetto, före realiserad och orealiserad värdeförändring i fastigheter och intressebolag, kommer att öka till cirka 1 200 (1 100) Mkr.


- Den svenska ekonomin har fortsatt att utvecklas positivt och det förväntas en god BNP-tillväxt för 2006, kommenterar Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan. Tillväxten i efterfrågan för den privata tjänstesektorn har varit god under det första kvartalet.
- Lokalhyresmarknaden i Stockholm präglas av fortsatt hård konkurrens och hyresnivåerna har legat still i centrala Stockholm under ett par år. I Kista har antalet nytecknade hyreskontrakt ökat under det första kvartalet. I Göteborg har det varit stabila hyresnivåer och i Malmö har efterfrågan ökat vilket bidragit till lägre vakanser.


Rapporten i sin helhet finns även på www.vasakronan.se under finansiell information & press.


För vidare information kontakta
Håkan Bryngelson, verkställande direktör tfn 08-783 21 05
Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör tfn 08-783 21 12
Bengt Möller, informationsdirektör tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71