ElektronikGruppen BK AB

Delårsrapport Januari – mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 13:11 CEST

Omsättning 205 (162) Mkr
Orderingång 219 (176) Mkr
Resultat efter finansnetto 11,7 (3,8) Mkr
Resultat efter skatt 8,4 (2,6) Mkr
Resultat per aktie 1,51 (0,46) kr
Kassaflöde från den löpande -8,8 (3,8) Mkr
verksamheten


ElektronikGruppen är ett börsnoterat bolag med ca 700 MSEK i omsättning och med ca 250 anställda i 8 länder uppdelat på fyra affärsområden.
EG Products utvecklar och tillverkar både fiberoptiska produkter och induktiva komponenter till företag som tillverkar och installerar utrustning inom elektronik och telekommunikation.
EG Electronics marknadsför kundanpassade komponenter till elektronikindustrin i Norden, Polen och Baltikum.
EG Production Technology säljer produktionsutrustningar, förbrukningsmaterial och processutbildning till elektronikindustrin i Norden, Baltikum och Polen.
EG Electromechanics säljer elektromekaniska komponenter till bl a fordonstillverkare och företag inom industriautomation i Norden.