Biotage AB

Delårsrapport januari-mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 15:28 CEST

• Nettoomsättningen för första kvartalet 2006 ökade med 68 procent och uppgick till 120,6 MSEK (72,0). Proforma var ökningen cirka 9 procent till jämförbara valutakurser.
• Rörelseresultatet för det första kvartalet förbättrades med 10 MSEK och uppgick till -12,2 MSEK (-22,2).
• Resultat efter skatt för det första kvartalet uppgick till -20,8 MSEK (-13,5).
• Resultat per aktie för det första kvartalet uppgick till –0,24 SEK (-0,21).
• Koncernen har belastats med orealiserade kursdifferenser hänförliga till långfristiga fordringar på utländska dotterföretag i finansnettot uppgående till –5,3 MSEK (9,5).
• I januari förvärvades exklusiva distributions-, tillverknings- och vidareutvecklingsrättigheter för Vapourtecs indunstningssystem V-10.
• Torben Jörgensen kommer som tidigare meddelats att efterträda Jeff Bork som VD i samband med dagens bolagsstämma.
• I enlighet med bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 27 april 2005, antogs ett globalt optionsprogram för anställda i koncernen - Biotage AB Global Share Option Plan 2005.Kontaktperson:
Jeff Bork, VD och koncernchef
Tel: 0734-22 16 60
Torben Jörgensen, tillträdande VD och koncernchef
Tel: 070-749 0584
Mats-Olof Wallin, Ekonomi- och finansdirektör
Tel: 0705-93 52 73


Biotage AB
Kungsgatan 76
753 18 Uppsala
Tel:018- 565900
www.biotage.com
Orgnr 556539-3138