Investor AB

Delårsrapport januari-mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 08:46 CESTViktiga händelser under kvartalet

 • Investor tecknade sin pro-rata andel i de framgångsrika nyemissionerna i SEB och Husqvarna. Totalt investerade Investor 3.617 Mkr i Kärninvesteringarna under kvartalet.
 • Aktier i Biovitrum AB förvärvades för totalt 595 Mkr, motsvarande 23 procent av kapitalet. Biovitrum ingår i affärsområdet Operativa investeringar.
 • Utdelning om totalt 3.059 Mkr betalades ut till aktieägarna (4 kronor per aktie) under det andra kvartalet, men reserverades och avräknades från kassan under det första kvartalet.
 • Nettokassan uppgick till 1.955 Mkr per den 31 mars 2009. Under det andra och tredje kvartalet förväntas utdelningar uppgående till 1,7 Mdr erhållas från kärninvesteringarna.

Finansiell information

 • Substansvärdet uppgick den 31 mars 2009 till 109.785 Mkr (144 kronor per aktie), jämfört med 115.233 Mkr (150 kronor per aktie) vid årsskiftet 2008.
 • Koncernens resultat, inklusive värdeförändring, uppgick till -3.020 Mkr (-3,91 kronor per aktie) för första kvartalet, jämfört med -8.930 Mkr (-11,66 kronor per aktie) för samma period 2008.
 • Kärninvesteringar hade en påverkan på substansvärdet om -631 (-7.084) Mkr under första kvartalet. Störst positiv påverkan hade Ericsson med 1.386 Mkr och störst negativ påverkan hade Atlas Copco med -1.053 Mkr.
 • Operativa investeringars påverkan på substansvärdet under kvartalet var -284 (-118) Mkr.
 • Private Equity investeringars påverkan på substansvärdet under kvartalet var -1.382
  (-1.706) Mkr.
 • Investoraktiens totalavkastning för första kvartalet var -11 (-9) procent. Den årliga totalavkastningen har under den senaste 5-årsperioden varit 7 procent.