Cybercom Group

Delårsrapport januari - mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 09:27 CEST

  • Omsättningen ökar med 7% till 477,6 MSEK (444,4)
  • Aktiva åtgärder

- Nedskrivning av goodwill om 280 MSEK
- Förslag om nyemission på 100 MSEK
- Omstruktureringskostnad om 29 MSEK

  • Rörelsemarginal EBITDA underliggande verksamhet 9,6% (11,6)
  • Rörelsemarginal EBITDA 3,6% (11,3)
  • Resultat per aktie hela verksamheten -10,63 SEK (1,17)En god underliggande verksamhet
"Cybercom har anpassat verksamheten efter rådande marknadsläge under första kvartalet. Vi har agerat snabbt och vidtagit åtgärder för att stärka Cybercoms konkurrenskraft och för att bygga vårt bolag långsiktigt. Vi optimerar bolagsstrukturen och anpassar verksamheterna i Finland och Sverige. Vi har gjort en goodwillnedskrivning om 280 MSEK.

Vi föreslår att en nyemission genomförs för att stärka Cybercoms möjligheter att fortsätta utveckla bolaget på en global marknad. En del av emissionen kommer att användas till att anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed stärka Cybercoms finansiella position långsiktigt. De senaste två åren har Cybercom expanderat kraftigt internationellt, varvid vi har byggt upp en attraktiv affärsmodell för global sourcing för att möta våra kunders krav på högre tillgänglighet och kostnadseffektiva lösningar. Cybercom är efter expansionen under 2007 och 2008 en betydande aktör på den nordiska IT-marknaden. Bolaget har en bred kundbas och är etablerat på expansiva tillväxtmarknader. Den finansiella styrkan i en nyemission skapar ett ökat handlingsutrymme för Cybercom att tillvarata de affärsmöjligheter som uppstår i rådande marknad.

Cybercom gör många intressanta nya affärer och vi har utökat flera av våra outsourcingåtaganden. Omsättningen ökade jämfört med samma period föregående år trots den utmanande marknaden som nu råder. Bolaget har tecknat ett antal ramavtal med nya kunder som skapar goda möjligheter framåt. Vi har gjort flera viktiga affärsavslut hos våra befintliga kunder. Cybercom levererar tjänster i världsklass och den underliggande verksamheten visar en rörelsemarginal EBITDA på 9,6% för kvartalet.

Det finns utmaningar i den rådande marknaden men också många spännande möjligheter. Cybercom är ett internationellt bolag med en stark bas i Norden. Den globala ekonomins avmattning påverkar den nordiska marknaden för IT-tjänster och därmed vår verksamhet, samtidigt som Cybercoms internationella verksamheter stärker bolaget. Bland annat genom god tillväxt i Singapore och Indien. Vi har kommit långt i utvecklingen av det nya internationella Cybercom, där vi bygger en geografisk struktur för en långsiktig affär. Vi är övertygade om att globaliseringen kommer att spela en viktig roll i framtiden och vi fortsätter utveckla bolaget i linje med vår strategi."


Stockholm den 21 april 2009

Patrik Boman
VD och koncernchef

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Boman, VD och koncernchef tel. + 46 73 983 89 79
Odd Bolin, Finansdirektör tel. + 46 70 428 31 73
Kristina Cato, Informationsdirektör tel. + 46 70 864 47 02

Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom säkerhet, portaler, mobila tjänster, inbyggda system och telecom management. Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, industri, media, offentlig sektor, handel samt bank och finans. Cybercoms konsulter har uppdrag världen över och 24 egna kontor i 10 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm (Small Cap).