Effnet AB

Delårsrapport januari-mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 09:45 CEST


  • Koncernens omsättning uppgick till MSEK 3,5 (4,1).

  • Rörelseresultatet blev MSEK -4,4 (-3,7). Periodens nettoresultat uppgick till MSEK -4,4 (-3,6) eller SEK -0,04 (-0,03) per aktie.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 0,5 (-5,1) eller SEK 0,01 (-0,05) per aktie.

  • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 6,1 (vid årsskiftet 5,7) vilket motsvarar SEK 0,06 (0,05) per aktie. Koncernen har inga lån.

  • Eget kapital uppgick till MSEK 13,1 (vid årsskiftet 17,4) eller SEK 0,12 (0,16) per aktie.

  • Koncernens soliditet uppgick till 53 procent vid periodens utgång (vid årsskiftet 63).

  • Omorganisationen och kostnadsbesparingsprogrammet som annonser-ades i december 2008 har genomförts. Programmet får full effekt vid utgången av 2009.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Kenneth Lundgren, Verkställande direktör, 013 36 86 00, 0703 69 00 29
Marcus Olsson, Finanschef, 0708 99 86 06
eller besök bolagets hemsida www.effnetholding.se