Electrolux AB

Delårsrapport januari - mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 09:08 CEST

Sammanfattning av första kvartalet 2009

  • Nettoomsättningen uppgick till 25 818 Mkr (24 193) och periodens resultat till -346 Mkr (-106), vilket motsvarar -1,22 kr (-0,38) per aktie.

 

  • I jämförbara valutor minskade nettoomsättningen med 8,4% som en följd av fortsatt starkt vikande efterfrågan på Electrolux största marknader.

 

  • Rörelseresultatet uppgick till 38 Mkr exklusive jämförelsestörande poster.
  • Avsättningar för strukturåtgärder uppgick till 424 Mkr för neddragning av tillverkningskapacitet i Italien, Ryssland och Kina.

 

  • Förändringar av valutakurser har negativt påverkat rörelseresultatet med 397 Mkr, framförallt i Asien/Stillahavsområdet, Latinamerika och Europa.


  • Fortsatt starkt kassaflöde ger Electrolux en stabil finansiell ställning.

  • Pågående kostnadsbesparingsåtgärder börjar ge resultat på global basis.

  • Rörelseresultatet i Europa påverkades negativt av fortsatt svaga marknader, medan prisökningar och kostnadsbesparingar hade en positiv effekt.


  • Rörelseresultatet för vitvaror i Nordamerika låg på samma nivå som föregående år i jämförbara valutor.

  • Electrolux fortsätter att ta marknadsandelar inom vitvaror i Nordamerika.

 

 

För hela rapporten, se bifogad pdf-fil.Telefonkonferens
En telefonkonferens kommer att hållas den 22 april 2009 klockan 15.00-16.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Hans Stråberg, ekonomi- och finansdirektör Jonas Samuelson och Peter Nyquist, Chef för Investor Relations och Finansiell Information. En presentation av koncernens första kvartal 2009 kommer att finnas tillgänglig på Electrolux hemsida
www.electrolux.com/ir

För deltagande per telefon, vänligen ring:
+46 (0) 8 505 598 53, Sverige
+44 (0) 20 3043 2436, Storbritannien och övriga Europa
+1 866 458 4087, USA

Telefonkonferensen kan även avlyssnas på koncernens hemsida www.electrolux.com/webcast1

För mer information
Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information: 08-738 60 03. Finansiell information om Electrolux är också tillgänglig på www.electrolux.com/ir