Tele2 AB

Delårsrapport januari - mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 09:21 CEST

Tele2 AB ("Tele2") (OMX Nordiska Börsen: TEL2 A och TEL2 B), redovisade idag sitt konsoliderade resultat för första kvartalet 2009.

"
Tele2 fortsatte att leverera"
"Tele2 fortsatte att leverera under det första kvartalet 2009. Förutsättningarna på marknaden har hårdnat, men vi har lyckats prestera bra. Jag är nöjd över att kunna presentera en solid årlig omsättningsökning och ett starkt EBITDA resultat.", kommenterar Harri Koponen, VD och koncernchef för Tele2 AB.

Finansiella höjdpunkter

Nettoomsättningen uppgick till 10 120 (9 527) Mkr under första kvartalet 2009 motsvarande en ökning med 6 procent. EBITDA i första kvartalet ökade med 34 procent till 2 227 (1 660) Mkr. Trots ett tufft ekonomiskt klimat kunde bolaget öka lönsamheten genom förbättrad kostnadskontroll och effektivitet.

Tele2 Ryssland accelererade utvecklingen av nya regioner

Tele2 gjorde operationella framsteg med förbättrad effektivitet i befintliga regioner. Aktiviteterna ökade i de nya regionerna, både för nätutbyggnad och kommersiella insatser.

Stabil operativ utveckling i den baltiska verksamheten

Tele2s baltiska verksamhet levererade ett stabilt EBITDA bidrag under kvartalet. Litauen ledde utvecklingen med en rekord stark EBITDA marginal på 37 (34) procent.

Nytt samarbetsavtal för byggande av ett delat LTE nät i Sverige

Tele2 Sverige presenterade ett samarbetsavtal för byggande av nästa generations mobilnät i Sverige. Samarbetet omfattar bildande av ett gemensamt bolag för nätbyggnad och samordning av frekvenser för mobil kommunikation.

Rapporten finns tillgänglig på
www.tele2.com

Resultatmöte
En presentation av den finansiella rapporten kommer att hållas på Clarion Hotel Sign, Norra Bantorget, Stockholm kl 10.00 CET (9.00 GMT/ 04.00 NY tid). Mötet kommer att hållas på engelska och sändas på Tele2s hemsida, www.tele2.com, med möjligheten att ställa frågor online.

Telefonkonferens
Det kommer även att finnas en möjlighet att ringa in och lyssna på mötet via telefon och delta i frågestunden via telefonkonferens. Notera att det kan uppkomma en tidsskillnad på cirka 30 sekunder mellan internetsändningen och telefonkonferensen om ni deltar i båda samtidigt.

Var vänlig ring in några minuter innan telefonkonferensens början för att registrera er.

Telefonnummer Sverige: +46 8 50 52 02 70 Storbritannien: + 44 208 817 9301 USA: + 1 718 354 1226

En inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig till och med den 2 maj 2009 på telefon: +44 207 769 6425 Kod: 1646 970#

Kontaktpersoner
Harri Koponen, Verkställande direktör och koncernchef Telefon: 08-5626 4000

Lars Nilsson, Finanschef Telefon: 08-5626 4000

Lars Torstensson, Investor Relations Telefon: 08-5620 0042

Tele
2 är en av Europas ledande alternativa telekomoperatör.
Vårt uppdrag är att leverera prisvärd och enkel kommunikation för alla, alltid. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 24,5 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare.Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2008 omsatte bolaget 39,5 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 8,2 miljarder kronor