ReadSoft

Delårsrapport januari-mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 13:20 CEST

Omsättningen ökar med 14 procent, starkt kassaflöde och förbättrat resultat.

# Omsättningen för januari - mars ökade med 14 procent till 146,5 (129,1) Mkr
# Rörelseresultatet EBITDA för perioden blev 2,9 (-3,2) Mkr
# Resultat efter skatt per aktie för perioden blev -0,27 (-0,28) kr
# Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden blev 42,8 (23,7) Mkr


"Vår försäljningstillväxt det första kvartalet 2009 blev 14 procent och rörelseresultatet EBITDA förbättrades med 6,1 Mkr jämfört med samma period föregående år. Kassaflödet från den löpande verksamheten nästan fördubblades till 42,8 (23,7) Mkr. Samtliga geografiska områden uppvisar organisk tillväxt i lokal valuta. Styrkan i tillväxten skiljer dock mellan de individuella marknaderna.

Konjunkturen påverkar oss i negativ riktning, men samtidigt säljer vi produkter som är kraftigt kostnadsbesparande vilket är en fördel i rådande marknadsläge. Under den senaste perioden har vi också haft betydande draghjälp av fördelaktiga valutor.

Sammanfattningsvis är vi nöjda med starten på 2009 och optimistiska kring möjligheterna att utvecklas på ett bra sätt under året. Vår målsättning är att fortsätta förbättra våra resultat, vinna marknadsandelar samt ta tillvara andra möjligheter som kärvare tider kan medföra."

Jan Andersson
VD och koncernchef


Läs hela rapporten i bifogad pdf.


För ytterligare information vänligen kontakta:


Jan Andersson, VD
Telefon 0708-37 66 00

Jonna Opitz, Informationschef
Telefon 042-490 21 08 alt. 0733-37 86 68

Jan Bertilsson, CFO
Telefon 042-490 21 43
e-post: förnamn.efternamn@readsoft.com

Om ReadSoft

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för Dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Specialiserade så kallade "Solution Labs" för processer inom SAP, Oracle, Microsoft, och Capture, säkerställer att ReadSoft levererar spjutspetsteknologi med högt kundvärde. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.