Nordnet Sverige

Delårsrapport januari-mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 10:44 CEST

Störst i Norden

  • Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)
  • Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK)
  • Resultatet per aktie före utspädning minskade med 35 procent till 0,15 SEK (0,23 SEK)
  • Störst i Norden på antal avslut
  • Antal konton uppgår till 239 000, en ökning med 21 procent den senaste 12-månadersperioden.
  • Nettosparandet under perioden uppgick till 2,9 mdr SEK.


VD-kommentar

Störst i Norden och flera nya tjänster
Förtroendet för traditionella banker och försäkringsbolag fortsätter att dala i hela Norden. Det är positivt för oss då många kunder ser över sina bankrelationer och istället väljer Nordnet som sparandepartner. Under första kvartalet ökade antalet aktiva konton med 7 700 och nettosparandet uppgick till 2,9 mdr SEK.

Konjunkturen gör att färre kunder väljer att låna till aktieköp. Det gör att vårt räntenetto påverkas negativt och vi tvingas revidera vårt mål om att på ett års sikt ha 100 procent kostnadstäckning från annat än courtage. Målet är istället att ha 100 procents kostnadstäckning vid utgången av år 2011.

Nordnet har fortsatt höga marknadsandelar i hela Norden och var under det första kvartalet den största mäklaren i Norden. I Norge var vi under hela första kvartalet för första gången marknadsledare i såväl volym som antal avslut på Oslobörsen. Även utvecklingen i övriga nordiska länder ser positiv ut. I Danmark blev vi för andra året i rad utsedda till Årets Bank av Aktionærsföreningen. Totalt ökade Nordnet antalet avslut med närmare 23 procent under första kvartalet 2009 jämfört med 2008.

Under första kvartalet har vi lanserat flera nya tjänster i Sverige som gör sparandet enkelt och som är ytterligare steg på vägen att bli Nordens ledande bank inom sparande. För att förenkla för kunderna att välja fond efter egen riskprofil lanserades sju egna fonder, varav fem fond-i-fond och en aktieindexfond samt en ränteindexfond. Dessutom lanserades en unik investeringsguide som hjälper kunder att välja fonder. Vi lanserade obligationer som i tider som dessa är efterfrågade. Det här är satsningar som belastar resultatet på kort sikt, främst i Sverige men som vi ser kommer samtliga marknader till gagn på lite längre sikt.

Vårt långsiktiga mål att dubbla omsättningen med bibehållen lönsamhet på tre till fyra års sikt ligger fast trots lågkonjunkturen. Vi ser att det finns möjligheter att stärka vår position ytterligare på kort tid och fortsätter därför att satsa offensivt, dessutom ser vi att lanseringen av Burgundy kommer att innebära positiva resultateffekter.

Den finansiella kartan håller på att ritas om och vi tror att den kommer att fortsätta att göra det på alla våra nordiska marknader. I tider då konkurrensen på marknaden förändras finns det möjligheter för strukturaffärer som vi är öppna för att delta i hela Norden. Vår historia har visat att det går att göra på ett lönsamt sätt för bolaget och positivt för kunderna.

Jag ser mycket positivt på framtiden, såväl kortsiktigt som långsiktigt i och med att fler kunder letar efter enkla, trygga och kostnadseffektiva alternativ där Nordnet har ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande på vår hemmamarknad Norden.


Carl-Viggo Östlund
Verkställande direktör
För ytterligare information kontakta Carl-Viggo Östlund, tel. +46 8-506 330 30, +46 70-609 58 81,
carl-viggo.ostlund@nordnet.se
Detta är Nordnet
Nordnet erbjuder sparande i aktier, fonder och pensioner, och har cirka 239 000 aktiva konton i sex länder.
I vårt utbud finns aktier på sju marknader, över 900 fonder från 70 olika förvaltare och ett komplett pensions- och försäkringssparande. Nordnet AB (publ) är noterat på OMX Nordic Exchange Stockholm, Mid Cap-listan.