Elverket Vallentuna AB

Delårsrapport januari - mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 11:01 CEST

 

(Aktietorget: ELV)

Delårsrapport för perioden januari - mars 2009

Sammandrag för koncernen

* Elverkets nettoomsättning under tiden januari - mars 2009 uppgår till 134 416 tkr (101 731 tkr) vilket är en ökning med 32 % jämfört med motsvarande period 2008.
* Rörelseresultatet för perioden uppgår till 6 978 tkr (4 767 tkr)
* Resultat före skatt uppgår till 7 264 tkr (4 541 tkr) och efter skatt till 5 354 tkr (3 271 tkr).
* Resultat per aktie utgör för perioden 0,83 kr (0,50 kr).

Intäkter och resultat

År 2009 har börjat bra för Elverket. Omsättningen har ökat med 32 % från 101 731 tkr första kvartalet föregående år till 134 416 tkr detta år. Omsättnings-ökningen kommer främst från Elhandel. Dels har prisnivåerna på el varit högre under perioden jämfört med samma period föregående år och utgör två tredjedelar av omsättningsökningen. Dels har den goda kundtillströmningen under fjolåret och den kallare vintern bidragit till att såld volym har ökat jämfört med föregående år. Antalet kunder inom elhandeln är nu ca 43 000 st.

Inom Elnät har omsättningen ökat jämfört med föregående år främst beroende på höjda tariffer och högre energiomsättning i nätet på grund av det kyligare väderläget under perioden. Nätverksamheten har utvecklats positivt med 25 st. nya anslutningar under perioden och har nu 13 327 st. kunder (13 127 st). Avmattningen i byggkonjunkturen börjar göra sig gällande i lägre antal nybyggnadsprojekt

Bredbandsverksamheten är stabil. Tillväxten i stadsnätet VallNet vad gäller nyanslutning har dock avstannat under perioden då bredbandsmarknaden i Vallentuna kommun följer den allmänna byggkonjunkturen.

Rörelseresultatet har förbättrats med 46 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgår till 6 978 tkr att jämföra med 4 767 tkr motsvarande period föregående år

Läs hela delårsrapporten på Elverkets hemsida www.elverket.se

För ytterligare information kontakta
Jonas Borgardt
VD och koncernchef
Elverket Vallentuna AB (publ)
Telefon 08-511 866 07, Mobil 0708-44 45 50
E-post: jonas.borgardt@elverket.se

Kort om Elverket Vallentuna AB
Elverket Vallentuna AB är ett av landets snabbast växande elbolag och blev 2006-2007 utsett till Gasellföretag av tidningen Dagens Industri. På den fria elmarknaden säljer bolaget el till konkurrenskraftiga priser i hela landet. Runt om i landet finns Elverkets drygt 43 000 kunder. Elverket är också en väl förankrad lokal nätägare och ser till att alla hushåll, företag och andra verksamheter i Vallentuna har en trygg elförsörjning. Hela 90 procent av nätkunderna i Vallentuna har också valt att köpa el av Elverket. Elverket är den lokala bredbandsleverantören i Vallentuna. Elverket noterades på Aktietorget 2002. Företaget har 33 medarbetare och omsatte 358 Mkr år 2008.