Home Properties

Delårsrapport januari-mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 16:20 CEST

 Nettoomsättningen uppgick till 61,1 (52,8) MSEK.

 Hyresintäkterna uppgick till 61,1 (51,4) MSEK. För jämförbara fastigheter minskade hyresintäkterna med 1,5 procent.

 Resultat efter skatt uppgick till 11,5 (113,6) MSEK. Förändringen förklaras främst av återföring avsättningar och nettovärdeförändring fastigheter.

 Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,59 (5,87) SEK.

 Tillträde till Quality Hotel 11 ägde rum den 7 januari 2009.

 Sista dag för handel i Home Properties aktie är den 8 maj 2009.VD:s kommentar
Lågkonjunkturen i kombination med kreditmarknadskrisen visar sig i en svagare hotellkonjunktur och låg aktivitet i transaktioner och projekt.

"Hotellkonjunkturen har under kvartal 1 klart påverkats av den allmänna konjunkturnedgången vilket lett till lägre beläggning och rumspriser. Samtidigt har svårigheter med nyupplåning- och refinansiering fortsatt med lägre projektaktivitet som följd. Home Properties agerande fortsätter att präglas av försiktighet och långsiktighet vilket visar sig i vår finansiella ställning med en soliditet om 39,4 procent och räntetäckningsgrad om 1,9 gånger," säger Clas Hjorth VD på Home Properties.

För ytterligare information kontakta

Clas Hjorth, Verkställande direktör, tel +46 8 446 59 71
E-post: clas.hjorth@homeproperties.se

Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.homeproperties.se

Ekonomisk information under 2009
Delårsrapport januari-juni Tisdagen den 14 juli 2009
Delårsrapport januari-september Torsdagen den 22 oktober 2009

Kort om Home Properties
Home Properties, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen i Norden. Fastighetsbeståndet per den 23 april 2009 består av totalt 24 fastigheter, varav 19 hotellfastigheter och en projektfastighet i Sverige samt fyra hotellfastigheter i Norge. Det totala antalet hotellrum uppgår till cirka 3 050. Home Properties är noterat på listan för medelstora bolag vid OMX Nordic Exchange Stockholm AB under beteckningen HOPR.