Jeeves Information Systems AB

Delårsrapport januari-mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 11:56 CEST

Jeeves stabila utveckling fortsätter

  • Intäkterna uppgick till 45,7 Mkr (34,3) och ökade med 33 % (9)

  • Programintäkterna (licens och underhåll) ökade med 9 % (16)

  • Rörelseresultatet var 4,2 Mkr (4,8) och rörelsemarginalen uppgick till 9 % (14)

  • Resultatet efter skatt uppgick till 4,0 Mkr (3,2) och resultatmarginalen blev 9 % (9)

  • Resultatet per aktie efter skatt var 1,5 kr (1,1)

  • Kassaflödet var 6,4 Mkr (10,7) och likvida medel samt kortfristiga placeringar uppgick till 44,6 Mkr (47,0)

  • Soliditeten uppgick till 35 % (37)

  • Thomas Wernhoff föreslås bli ny styrelseordförandeVd:s kommentar till resultatet

Jag är fortsatt nöjd med Jeeves utveckling. Trots lågkonjunkturen visar vi en stabil lönsamhet och omsättningstillväxt. Vi är stolta att under 7 år ha visat positivt resultat varje enskilt kvartal.

Vi möter en viss avmattning i efterfrågan på affärssystem kopplad till konjunkturläget. Men den underliggande efterfrågan och behovet av affärssystem är fortsatt gott och vi har ett jämnt flöde av nya "prospekts".

Under kvartalet har Jeeves gjort färre avslut, men i relation till föregående kvartal är antalet större affärer fler. Flera bolag med mångmiljardomsättning har valt Jeeves affärssystem. Vid sidan av den svenska försäljningen har flera av våra internationella partners tagit ett antal nya order.

Arbetet med att stärka vår position och våra försäljningskanaler internationellt har fortsatt hög prioritet då internationell tillväxt är nödvändig för att Jeeves ska fortsätta växa långsiktigt.

Jeeves finansiella strategi att nå god tillväxt med en balanserad vinst i kombination med en stark balansräkning är en styrka i dagsläget. Sju år av lönsamhet visar långsiktigheten i Jeeves affärsmodell där vi tillsammans med partners effektivt bygger ett attraktivt marknadserbjudande.

Om Jeeves
Jeeves Information Systems AB är en ledande leverantör av affärssystem, som med produkterna Jeeves Selected, Jeeves Universal och Garp förser företag med effektiva lösningar för att utveckla och stötta sina affärsprocesser. Jeeves affärssystem erbjuder en bred funktionalitet till marknadens lägsta totala ägandekostnad*. Kunderna är företag med 5 till 1000 anställda och de finns idag bland cirka 4 000 företag i över 40 länder. Jeeves fokuserar på produktutveckling medan försäljning sker via partners och återförsäljare. Verksamheten startade 1992 och sedan 1999 är Jeeves noterat på NASDAQ OMX (Small Cap). För mer information, se www.jeeves.se.

* Radar Group