Intrum Justitia AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2009

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 09:11 CEST

Första kvartalet 2009 
• Koncernens nettoomsättning första kvartalet 2009 uppgick till 1 007,5 MSEK (861,5), en ökning med 16,9 procent. Den organiska tillväxten uppgick till 4,8 procent (10,5). 
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 156,4 MSEK (166,7). I omsättningen och rörelseresultatet ingår upp- och nedvärderingar av köpta fordringar om netto -20,3 MSEK (+5,7). Exklusive omvärderingar ökade rörelseresultatet med 9,8 procent till 176,7 MSEK (161,0), motsvarande en rörelsemarginal om 17,2 procent (18,8). 
• Nettoresultatet minskade med 8,7 procent, till 97,8 MSEK (107,1). 
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,23 SEK (1,35). 
• Investeringar i Köp av avskrivna fordringar uppgick till 110,7 MSEK (204,0). 


Delårsrapporten presenteras kl 09:00 idag på Operaterrassen, Stockholm. Den kompletta delårsrapporten medföljer detta mail som bilaga. 


Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1924 och har 3 400 anställda i 24 länder. Koncernens omsättning uppgick 2008 till 3,7 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com