HiQ International AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2009

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 09:56 CEST

Stark utveckling i ett tufft marknadsläge
Januari-mars 2009

 • Omsättningen ökar till 297,6 (286,1) Mkr, en ökning med 4 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 44,7 (45,7) Mkr, en rörelse¬marginal på 15,0 (16,0) procent.
 • Resultat före skatt uppgår till 44,7 (46,5) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgår till 32,7 (33,6) Mkr
 • Vinst per aktie uppgår till 0,63 (0,66) kr
 • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 30,5 (42,4) Mkr
 • Styrelsen föreslår Årsstämman att 1,40 (1,30) kr per aktie, totalt ca 72 Mkr, delas ut till aktieägarna i form av en split och obligatoriskt inlösenförfarande

Viktiga händelser under perioden
 • HiQ har utsetts till "Bästa IT-konsult 2009" enligt Veckans Affärers undersökning
 • HiQ satsar på expansion i Mälardalen och har etablerat verksamhet i Västerås
 • HiQ har tecknat ett nytt avtal med mobilföretaget Scalado
 • HiQ har hjälpt Danaher Motion att utveckla system för laser- och röststyrda truckar
 • HiQ har utvecklat AirFight en ny spelapplikation för iPhone
 • HiQ har tecknat ett omfattande ramavtal med danska SKI
 • HiQ har tecknat ett ramavtal med Ascom Sweden AB
 • HiQ har tecknat ett tvåårigt ramavtal med Storstockholms Lokaltrafik
 • HiQ har tecknat ett ramavtal med Teracom och dess dotterbolag Comet Networks
 • HiQ har deltagit i ett forskningsprojekt för att utveckla en simulator, för tandläkarstudenter vid Karolinska Institutet


2009 i korthet
Marknadsläget idag är kärvt. HiQ har en mycket stark position och vi arbetar kontinuerligt och konsekvent med att utveckla och stärka vårt erbjudande, samtidigt som ytterligare effektivisering av verk¬samheten prioriteras. Det arbetet ger resultat och 2009 har börjat bra för HiQ. Omsättningen ökar till 297,6 Mkr och rörelseresultatet uppgår till 44,7 Mkr, en marginal på 15,0 procent. Kassaflödet uppgår till 30,5 Mkr.

I en kärvare marknad ökar vikten av att fortsätta trimma och anpassa verksamheten för att säkerställa fortsatt hög effektivitet, god lönsamhet och därmed en ökad handlingsfrihet.

Samtidigt är det än viktigare att fortsätta utveckla HiQs erbjudanden och fokusera på framtida satsningsområden för att säkra att HiQ fortsätter att vara branschens bästa leverantör av specialiserade IT-tjänster. Ett exempel på detta är att vidare¬utveckla HiQ Quality Services erbjudande inom kvalitetssäkring av stora IT-projekt till den svenska marknaden. Ett annat exempel är HiQs ökade satsning i regionerna Mälardalen och Linköping genom ett ökat samarbete, intensifierade säljinsatser och genom att etablera HiQ i Västerås. Även ett ökat samarbete mellan de två dotterbolagen i Finland prioriteras.

Konjunktur¬läget medför att branscher om¬struktureras och påverkar flera av HiQs större kunder. Diskussioner kring priser i form av volymrabatter förs. Sammantaget skapar detta möjligheter för HiQ att vinna nya uppdrag och stärka marknads¬positionen ytterligare.

Under perioden har vi tecknat ett flertal viktiga ramavtal och vunnit nya uppdrag hos många kunder, exempelvis hos Scalado, Danaher Motion och Storstockholms Lokaltrafik.

HiQ har utsetts till "Bästa IT-konsult 2009" i Veckans Affärers årliga undersökning bland köpare av konsulttjänster. Det är tredje året i rad som HiQ placerar sig i topp. Deltagarna i undersökningen ombeds bedöma sina leverantörer avseende förtroende, kundorientering, kompetens och resultat, områden som alltid har hög prioritet för HiQ.

HiQ har en stark position som specialiserad tjänsteleverantör med en bredd såväl geografiskt som marknadsmässigt och mycket starka kundrelationer med ledande internationella företag samt med etablerade myndigheter i Norden. HiQ har en flexibel leveransmodell och erbjuder specialist¬kompetens i projekt hos kund eller genomför projekt i egna lokaler, genom HiQs studentpool eller via ett utvecklingscentrum i Ryssland.

HiQ arbetar med teknik och lösningar som möjliggör kommunikation i vår vardag, hemma, på jobbet, i bilen etc. Utvecklingen av teknik som möjliggör kommunikation pågår ständigt, oavsett konjunkturläge. Behovet av kommunikation mellan såväl individer som företag ökar kontinuerligt, en utveckling som skapar många möjligheter för såväl HiQ som våra kunder.

HiQ arbetar med kunder i ett tiotal branscher, exempelvis Veikkaus, Nokia, Ericsson, Skatteverket, SEB, Tekes, Tele2 och Volvo.
För ytterligare information, kontakta gärna:

Lars Stugemo, koncernchef och VD, HiQ
tel 08-588 90 000

Annika Billberg, informationschef och ansvarig för Investor Relations, HiQ
tel 08-588 90 015, 0704-200 103.


HiQ International AB (publ) org. Nr 556529-3205
Mäster Samuelsgatan 17, 9tr
Box 7421
103 91 STOCKHOLM
tel: 08-588 90 000
fax: 08-588 90 001
www.hiq.se