Boliden AB

Delårsrapport januari - mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 11:13 CEST

Positivt resultat i fortsatt svag marknad

Första kvartalet 2009

  • Försäljningsintäkterna sjönk med 37 procent och uppgick till 5 879 (9 303) MSEK
  • Rörelseresultatet var 788 (1 231) MSEK. Exklusive omvärdering av smältverkens processlager var det 269 (926) MSEK
  • Neddragning av kopparproduktionen i smältverken
  • Fritt kassaflöde var -1 811 (1 198) MSEK, främst som ett resultat av högre varulager
  • Resultatet per aktie var 2,06 (4,62) SEK


Kontaktpersoner för information:

Lennart Evrell, VD och koncernchef Tel: (växel): +46 8 610 15 00

Johan Fant, Ekonomi- och finansdirektör Tel: (växel): +46 8 610 15 00

Frans Benson, Chef Investor Relations Tel: +46 8 610 15 23