Duroc AB

Delårsrapport januari-mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 13:17 CEST

Första kvartalet
Vikande efterfrågan - fortsatta besparingar

Den vikande efterfrågan som inleddes under slutet av 2008 har fortsatt och vi ser inga tecken på att marknaden kommer att återhämta sig inom en snar framtid. Vi arbetar vidare med att anpassa våra verksamheter och våra kostnader till lägre volymer.
Besparingspaketet som inleddes förra året har visat resultat redan i första kvartalet 2009 med 8 Mkr lägre kostnader jämfört med samma period föregående år. ­Under kvartalet har ytterligare besparingsåtgärder vidtagits.
Vi kommer att få jobba ännu hårdare för att nå dit vi vill, men vi tänker också dra nytta av de möjligheter som uppstår. Duroc är finansiellt starkt. Inslagen väg gäller.

 

  • Nettoomsättningen uppgick under första kvartalet till 118,4 Mkr (158,1).
  • Rörelseresultatet blev -4,1 Mkr (7,8).
  • Resultatet efter skatt blev -3,5 Mkr (5,4).
  • Nettoresultatet per aktie blev -0,48 kronor (0,74).
  • Eget kapital per aktie blev 34 kronor (36).
  • Soliditeten uppgick till 63% (56).
• Under perioden har slipverksamheten i Furuvik avyttrats.

 

Om Duroc-koncernen
Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och industrihandelsföretag. Duroc omsätter ca 700 Mkr, har ca 270 medarbetare och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
www.duroc.se

- Denna release är distribuerad av Duroc, Charlotta Hörnqvist, Kommunikation/IR, charlotta.hornqvist@duroc.se, tel 08-789 11 35, mobil 070-602 20 30.