Axis Communications

Delårsrapport januari-mars 2009 Stark valutapåverkan på omsättningen

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 09:40 CEST

  • Nettoomsättningen uppgick under perioden till 532Mkr (438).
  • Rörelseresultatet uppgick under perioden till 46 Mkr (69).
  • Resultatet före skatt uppgick under perioden till 46 Mkr (68).
  • Resultatet efter skatt uppgick under perioden till 33 Mkr (49).
  • Resultatet per aktie uppgick under perioden till 0,48 kr (0,71).


"Aktiviteten på marknaden för säkerhetsinstallationer av nätverksvideo är liksom vid utgången av 2008 fortfarande relativt låg och utvecklingen är fortsatt svår att bedöma. Under första kvartalet har valutorna haft en starkt positiv påverkan på omsättningstillväxten jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I lokala valutor redovisade Region Americas en tillväxt på 8 procent. Region EMEA och Region Asia redovisade båda en negativ tillväxt på 13 procent i lokala valutor.
Den höga rekryteringstakten i slutet av förra året har medfört ökade kostnader under årets första tre månader. Rekrytering av personal har fortsatt under 2009, men nu i väsentligt lägre takt."
Ray Mauritsson, verkställande direktör

Hela rapporten inklusive tabeller samt presentation kan laddas ner från medföljande länk:
http://www.axis.com/corporate/investor/interim_report.htm

Inbjudan till telefonkonferens
Tid: Tisdag den 21 april klockan 10.00
Telefonnummer: +46 (0)8 5052 0110. Ange: Axis Communications
Deltagare från Axis AB är:
Ray Mauritsson, verkställande direktör och Fredrik Sjöstrand, ekonomidirektör.

En inspelad version av telefonkonferensen kommer att vara tillgänglig i fem arbetsdagar på:
+46 (0)8 5052 0333, ange: 831744

För ytterligare information, kontakta
Margareta Lantz, Manager IR & Corporate Communications, Axis Communications
Telefon: + 46 (0)46 - 272 18 00, E-post: pressoffice@axis.com
Om Axis
Axis är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer. Företaget är global marknadsledare inom nätverksvideo och en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning. Axis produkter och lösningar är inriktade på säkerhetsövervakning och fjärrövervakning, som är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar.

Axis är ett Sverigebaserat företag som agerar globalt via egna kontor i ett tjugotal länder och genom partnersamarbete i mer än 70 länder. Axis grundades 1984 och är noterat på NASDAQ OMX Nordic under symbolen AXIS. Mer information om Axis finns på www.axis.com.