ChronTech Pharma AB

Delårsrapport januari - mars 2009 Tripep AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 11:59 CEST

  • Forsknings- och utvecklingskostnader 1,1 (6,6) MSEK
  • Resultat efter skatt -3,5 (-9,9) MSEK
  • Resultat per aktie -0,15 (-1,66) SEK
  • Bolaget hade ingen nettoomsättning under perioden
  • I samförstånd med Tripeps styrelse lämnade VD Jan Nilsson bolaget den 31 mars. Forskningschefen Anders Vahlne tillträdde som ny VD för bolaget den 1 april 2009.
  • De sista tre patienterna har påbörjat högdosbehandling i ChronVac-C®- studien
  • Data från ChronVac-C®- studien presenterades vid International Symposium on Viral Hepatitis and Liver Disease i Washington mellan 20-24/3 2009
  • Den 23 januari godkände det svenska läkemedelsverket start av ChronSeal®-studien som nu pågår både i Norge och i Sverige
  • Genom Tripeps samarbetspartner Kringle Pharma har ett optionsavtal tecknats med det japanska specialty pharma-bolaget Maruho avseende ChronSeal®


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Vahlne, VD & Forskningschef, Tripep AB
Tel: +46 8 5858 1313, mobil: +46 709 28 05 28
e-post: anders.vahlne@ki.se

Om Tripep
Tripep utvecklar läkemedel mot kroniska sjukdomar baserade på egna och andras patenterade och patentsökta teknologier. Bolaget fokuserar på följande forskningsprojekt: sårläkningsbehandlingen ChronSeal®, det terapeutiska hepatit C-vaccinet ChronVac-C®, samt teknologiplattformen RAS®. Tripeps aktie är listad på First North. Remium AB är Certified Adviser för Tripep AB. För mer information, se www.tripep.se