Bredband2

Delårsrapport januari - mars 2011

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2011 09:16 CEST

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 48 miljoner kronor för första kvartalet 2011. Rörelseresultatet blev en vinst med 1,4 miljoner kronor.

Första kvartalet i sammandrag

-        
Nettoomsättningen uppgick till 48,0 (45,0) Mkr
-        
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (1,1) Mkr
-        
Resultatet efter skatt uppgick till 0,5 (0,6) Mkr
-        
Resultatet per aktie var 0,00 (0,00) kr

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.

Viktiga händelser under perioden

-        
Bredband2 har tillsammans med Danske Bank ingått ett avtal kring finansiering av rörelsen och har en gemensam ambition att utvärdera intressanta förvärv framöver.

-         Bredband2 och Labs2 har förlikts. Alla tvister mellan bolagen och koncernbolagen har gjorts upp i ett slag och betalningen genomfördes under perioden.

För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2:

Bredband2 är en nationell leverantör av användarvänliga och snabba bredbandstjänster i fiberbaserade nät från Malmö i söder till Kiruna i norr. Kunderna erbjuds tjänster som kraftfull uppkoppling till Internet (1 Gbit/s), IP-telefoni, TV, lagring med backup, säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster. Bolaget är en av Sveriges största leverantörer av fiberaccesser med över 90 000 bredbandskunder.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka femtusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North.
Certified adviser är Remium.