LKAB

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2012

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2012 13:21 CEST

• Nettoomsättningen ökade med 26 procent och blev 7 641 (6 061) Mkr.
• Rörelseresultatet blev 4 118 (2 878) Mkr.
• Resultatet före skatt blev 4 360 (2 869) Mkr.
• Periodens resultat uppgick till 3 231 (2 235) Mkr.
• Resultat per aktie blev 4 615 (3 192) kr.
• Operativt kassaflöde uppgick till 2 456 (1 706) Mkr.

Eventuella frågor rörande denna rapport besvaras av Lars-Eric Aaro, vd, 0920-381 06 eller Leif Boström, ekonomidirektör, 0920-381 62 efter årsstämman på Luleå tekniska universitet den 20 april kl. 16.30.

Hela rapporten bifogas.

Hälsningar

Christina Niemi Autio

Communications

D: +46 980 710 41
M:+46 70 342 10 41

christina.niemi.autio@lkab.com

Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ)
P.O. Box 952

SE-971 28 Luleå
Sweden

Varvsgatan 45

T: +46 771 760 000

www.lkab.com