Nordic Camping & Resort AB

Delårsrapport januari – mars 2013

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2013 08:00 CEST

Stark start på verksamhetsåret


Bolagets nettoomsättning ökade till 5 487 KSEK för perioden, vilket är en förbättring mot föregående år med 86 % och som var 2 948 KSEK. Rörelseresultatet förbättrades till -2 567 KSEK, att jämföra med -3 541 för samma period föregående år.
Första kvartalet blev bolagets starkaste någonsin. Trots en sen vår och kallt väder har samtliga 11 anläggningar ökat sin omsättning under första kvartalet mot föregående år. På två av anläggningarna, Råå Vallar Resort och Frösö Camping, är ökningen större i och med avtalet med Migrationsverket.


Det första kvartalet är traditionellt ett svagt kvartal inom campingbranschen, där fasta kostnader samt uppstart av anläggningar ger utslag i resultatet. Med en ny anläggning, Hökensås Camping & Stugby i Tidaholm, är den belastningen högre än föregående år. Mot den bakgrunden och högre elkostnader är resultatförbättringen bättre än våra förväntningar.
Under första kvartalet har våra anläggningar bättre bokningsläge jämfört med samma period föregående år. Onlinebokningar förbättrar bolagets kassaflöde, minskar administrationen och minskar risken för avbokningar.


En extrastämma godkände styrelsens förslag att köpa ut externt ägda bostadsrätter i Bostadsrättsföreningen Råå Vallar samt externt ägda 15 % i Råå Vallar Fasigheter AB. Syftet med transaktionen är att kunna tillgodogöra sig hela intäkten från uthyrning men också som ett nästa steg kunna upplösa bostadsrättsföreningen, vilket ger ökade möjligheter att finansiera vår största anläggning. Utköpet finansierades delvis via en apportemission, vilken är under registrering hos Bolagsverket.


Den externa värdering av fyra av bolagets fastigheter och tomträtter som gjorts av NAI Svefa ger en värdering på dessa anläggningar på drygt 70 mkr. De övriga sju campingarna, i huvudsak arrenden, har inte värderats av extern part. De representerar drygt hälften av bolagets omsättning och nästan halva resultatet. Nordic Camping & Resort har gjort betydande investeringar genom åren på sina anläggningar. Bolagets historiska förmåga att investera i rätt anläggningar och lägen samt en solid affärsmodell har visat sig skapa långsiktiga värden över tid.
Händelser efter rapportperiodens utgång


Som första aktör i branschen lanserade Nordic Camping under kvartalet sin nya webbapp inför huvudsäsongen 2013. Under senare år har de mobila besöken på den ordinarie webbplatsen ökat i snabb takt och med den nya webbappen erbjuds vid sidan av en rad olika funktioner och finesser ett anpassat surfande för den mobila gästen.

Nordic Camping & Resort (publ) är Sveriges ledande kedja inom camping och resort. Verksamheten bedrivs på 11 anläggningar från Östersund i norr till Helsingborg i söder. Bolagets affärsidé är att erbjuda en kedja med varierande boendeformer under ett varumärke med ett tydligt koncept där kundens helhetsupplevelse står i centrum. Nordic Camping & Resort AB (publ) vision är att vara det marknadsledande alternativet i Norden för upplevelsebaserat semesterboende i kombination med ett risktäckande hotellkoncept. Bolagets aktie handlas på Aktietorget med kortnamnet CAMP. Bolaget har kreditvärdighet AAA hos kreditvärderingsföretaget Soliditet. För mer information besök www.nordiccamping.se