Jeeves Information Systems AB

Delårsrapport januari – september 05

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 09:21 CEST

Jeeves ökar omsättning och rörelseresultat

• Nettoomsättningen uppgick till 65.6 Mkr (41.7) och ökade med 57 % (12 %)

• Programintäkterna ökade med 72 % (25 %)

• Rörelseresultatet uppgick till 8.7 Mkr (6.9) och rörelsemarginalen till 13 % (16 %)

• Resultatet efter skatt uppgick till 6.0 Mkr (7.3) och resultatmarginalen till 9 % (17 %)

• Resultatet per aktie före skatt var 3.1 kr (2.4) och resultat per aktie efter skatt var 2.0 kr (2.4)

• Kassaflödet var -7.1 Mkr (5.3), negativt beroende på det kontanta förvärvet av Microcraft AB. Likvida medel uppgick till 22.8 Mkr (25.9).

Fakta om Jeeves
Jeeves Information System AB utvecklar affärssystem för företag inom tillverkning, handel, service- och tjänstesektorerna. Företaget är fokuserat på produktutveckling medan försäljning sker genom dotterbolag, partners och återförsäljare. Koncernen samarbetar med bortåt 60 partners globalt och i Sverige finns partners representerade på ett tjugotal orter. Företagets huvudprodukter är Jeeves Enterprise, Garp och Reveny, som sammantaget finns installerade på mer än 3000 företag. Den nuvarande verksamheten startade 1992 och seden 1999 är företaget noterat på Stockholms Fondbörs O-lista.