Höganäs AB

Delårsrapport januari-september

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2003 09:28 CEST

* Nettoomsättning 2.813 Mkr +13%
* Resultat efter skatt 244 Mkr -1%
* Vinst per aktie 7,10 kr (7,20)
* Resultat före skatt 364 Mkr +3%
* Rörelsemarginal 14,0% (15,8)
* Soliditet 40% (43)

Höganäs utvecklar, tillverkar och marknadsför järn- och metallpulver. Pulvret används i komponent- tillverkning, svetselektrodtillverkning, kemi och metallurgiapplikationer och termisk ytbeläggning.