SalusAnsvar AB

Delårsrapport januari - september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 12:02 CEST

·Koncernens resultat efter skatt uppgår för perioden till 42,7
miljoner kronor (20,8) inkluderat reavinsten vid försäljningen av
SalusAnsvar E. Öhman Investment Management (SÖIM) på 15,7 miljoner
kronor.
·Rörelseresultatet för perioden är 26,9 miljoner kronor (26,9).
·Omsättningen för perioden är 143,3 miljoner kronor (112,2).
Ökningen förklaras till större delen av nya agenturverksamheter i
moderbolaget.
·Avkastning på eget kapital uppgår till 23,2 procent (13,4).
·Vinst per aktie uppgår till 2,00 kronor (0,97).
·Utsikterna för 2003 är att resultatet efter skatt, exklusive
reavinsten vid försäljningen av SÖIM, förväntas bli bättre än resultatet
för verksamhetsåret 2002.

Denna rapport omfattar information, om inte annat anges, avseende den
utdelande delen av SalusAnsvarkoncernen och omfattar inte
Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar och SalusAnsvar
Grupplivförsäkringsaktiebolag, vilka drivs efter ömsesidiga principer.

Carl-Viggo Östlund, verkställande direktör, 08-55 54 50 01, 0709-11 60 01
Lennart Krän, ekonomichef, 08-55 54 50 10, 0709-11 60 10
Jonas Burvall, pr-ansvarig, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61