Labs2

Delårsrapport januari - september 2003

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2003 08:29 CET

Koncernens verksamhet i sammandrag

För tredje kvartalet 2003:
· Omsättning 3,7 MSEK (1,1 MSEK andra kvartalet i år)
· Resultat exkl. "av- och nedskrivningar": - 0,5 MSEK (- 2,5 MSEK
andra kvartalet i år)
· Resultat efter skatt: - 1,4 MSEK (- 3,3 MSEK andra kvartalet i år)

För perioden januari - september 2003:
· Omsättning: 6,3 MSEK (förra året 12,9 MSEK, men i en helt annan och
numera avvecklad verksamhet)
· Resultat exkl. "av- och nedskrivningar" samt "kostnader för
nyemission": - 3,8 MSEK (- 12,9 MSEK)
· Resultat efter skatt: - 6,9 MSEK (- 21,1 MSEK)
· Resultat per aktie: - 0,10 SEK (- 0,84 SEK)
· Kassaflöde inkl. emissioner: + 6,4 MSEK (- 9,0 MSEK)

Ytterligare information
För ytterligare information kontakta:

Jonas Birgersson, Verkställande direktör Daniel Krook, Finansdirektör
Telefon: 0705-15 27 62 Telefon: 046-540 01 39
E-mail: jonas.birgersson@labs2.com E-mail: daniel.krook@labs2.com