BioPhausia AB

Delårsrapport januari-september 2003

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2003 15:30 CET

* Intäkterna uppgick under perioden till 1 104 tkr (1 561 tkr)
* Koncernens resultat för perioden uppgick till -13 036 tkr
(-13 906 tkr) varav forsknings- och utvecklingskostnader uppgick
till -4 663tkr (7 428 tkr) efter skatt.
* Resultat per aktie -0,6 (-0,7)
* Extra bolagsstämma genomförd 22 september 2003.

För ytterligare information, Claes Thulin 08-4076430