AddNode Group AB

Delårsrapport januari - september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 09:19 CET

* Nettoomsättningen uppgick till 121,5 (29,2) MSEK
* Resultat efter skatt uppgick till -1,8 (-25,2) MSEK
* Resultat per aktie efter omvänd split uppgick till -0,29 (-136,94) SEK
efter skatt
* Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 3,1 (-24,8) MSEK
* Rörelseresultatet har belastats med kostnader för
rationaliseringsåtgärder om ca 5 MSEK
* Under perioden har Teknik i Media, Cartesia och Mogul förvärvats
* Den 18 juni återfördes Aderas B-aktie till den ordinarie O-listan

Perioden juli - september 2003

* Nettoomsättningen uppgick till 54,9 (-0,2) MSEK
* Resultat efter skatt uppgick till -2,6 (-2,2) MSEK
* Resultat per aktie (genomsnittligt antal) efter omvänd split uppgick
till -0,32 (-11, 91) SEK efter skatt
* Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till -0,9 (-2,0) MSEK
* Rörelseresultatet för tredje kvartalet har belastats med kostnader för
rationaliseringsåtgärder om ca 5 MSEK
* I mitten av oktober har Mogulaktien avnoterats från O-listan. I slutet
av oktober uppnådde Adera tillsammans med Aderas närstående Bonnier &
Bonnier AB en ägarandel om ca 90,2 procent i Mogul

För ytterligare information kontakta:
Lars Save, VD och Koncernchef
Adera AB (publ), 113 90 Stockholm
Telefon: 08-736 30 70, Fax: 08-736 30 71, E-post: info@aderagroup.com