Hufvudstaden

Delårsrapport januari – september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2003 15:44 CEST

Stabil utveckling i Hufvudstaden

Periodens resultat efter skatt uppgick till 294,5 Mkr (274,2).
Avslutad skatterevision ger positiv skatteeffekt om 60 Mkr.
Exklusive särskilda projekt ökade fastighetsförvaltningens bruttoresultat med 3,8 procent till 566,8 Mkr (546,3).

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 1 006,2 Mkr (1 005,9).

Hyresvakansgraden exklusive projektfastigheten Norrmalmstorg 1 var 6,3 procent (6,7 vid årsskiftet). Vakanserna bedöms öka under återstoden av året.

Resultat per aktie uppgick till 1,41 kronor (1,30).

Stockholm den 24 oktober 2003
HUFVUDSTADEN AB (publ)
Ivo Stopner
Verkställande direktör

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.