Pricer

Delårsrapport Januari - september 2003

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2003 15:17 CET

· Nettoomsättning 42,8 (51,9) MSEK

· Resultat efter skatt -41,5 (-35,6) MSEK

· Resultat per aktie -0,12 (-0,11) SEK

· Bruttomarginal 20 (17) %

· Rörelseresultat -42,6 (-33,2) MSEK

· Orderingång 14,6 (45,7) MSEK

· Likvida medel 24,1 (82,5) MSEK

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Garanterad nyemission tillför bolaget 55 MSEK före emissions- och garantikostnader

· Avtal med ny partner i USA, StoreNext Retail, första ordern erhållen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Forssjö, VD, Pricer AB: 08-505 582 00