Elanders AB

Delårsrapport januari-september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 11:54 CEST

·Fortsatt förbättring i både omsättning och resultat
jämfört med föregående år.

·För jämförbara enheter ökade omsättningen med 6,5 %
och uppgick till 1 253,2 Mkr
(1 590,1 Mkr och för jämförbara enheter 1 176,8 Mkr).

·Resultatet före skatt uppgick till 33,6 Mkr (-327,8
Mkr och för jämförbara enheter-16,7 Mkr).

·Det operativa kassaflödet uppgick till 67,2 Mkr (70,5 Mkr).

·Vinsten efter skatt uppgick till 15,6 Mkr (-310,5
Mkr) och vinsten per aktie till 1,86 kronor (-37,10 kronor)

·Framgångarna i Centraleuropa,
produktivitetsförbättringar och ökad andel MasterVendor affärer är viktiga anledningar till den goda utvecklingen.

·Prognosen för 2003 upprepas och innebär ett resultat
före skatt om cirka 50 Mkr och ett fortsatt positivt kassaflöde.

Elanders är Nordens ledande infomediakoncern och är
organiserad i två affärsområden. Bägge affärsområdena erbjuder helhetslösningar för att hantera kundernas publiceringsbehov vilket vi kallar Master Vendor-konceptet. Master Vendor innebär att kunden endast behöver en leverantör av alla de tjänster som finns i värdekedjan för publicering; från strukturering och förädling av information till produktion, fulfilment och distribution just-in-time i de media kunden väljer.

Patrick Holm
VD och koncernchef
Tel. 0300-501 95
Mbl. 0708-210 410

Mats Almgren
Ekonomidirektör
Tel. 0300-502 33
Mbl. 0705-181 936